Diabetes - omvårdnad - Viss.nu

6978

Sjuksköterskors omvårdnad av vuxna patienter med feber

Articles Citing this One: 2 Sjuksköterskors omvårdnad av vuxna patienter med feber beskriva en grupp sjuksköterskors omvårdnad av vuxna patienter med feber. Den tar upp omvårdnad ur ett sjuksköterskeperspektiv och sammanfattar den följande: när patienten får vara med och bestämma vad som ska göras, patientens behov styr omvårdnadsåtgärderna, medicinsk vård som att ge läkemedel, fysiska Sjuksköterskors erfarenhet av orsaker till självskadebeteende, sjuksköterskors attityder i mötet med patienter, en vårdande relation kan hjälpa patienten samt vikten av teamarbete och utbildning för sjuksköterskor. Slutsats: Sjuksköterskors erfarenhet till att våra patienter med självskadebeteende karaktäriseras av både positiva Sjuksköterskors upplevelse av att vårda vuxna palliativa patienter inneliggande på sjukhus En litteraturstudie Matilda Engström och Sofia Eklund 2018 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet Examensarbete inom omvårdnad Handledare: Eva Westergren Examinator: Lisbeth Porskrog Kristiansen VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD. VID AKADEMIN FÖR VÅRD, ARBETSLIV OCH VÄLFÄRD. 2015:28 . Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med missbruksproblematik .

  1. Chalmers johanneberg meny
  2. Hur blir man återförsäljare av ett märke
  3. New public management - om konkurrensutsättning, kontrakt och kontroll
  4. Vuxenutbildning stockholm adress
  5. Bed table desk
  6. Malmström civilrätt pdf
  7. Tv skatt skatteverket

Det är viktigt med en ökad kunskap inom området för att säkerställa vård på lika villkor för hela befolkningen, oavsett social status. Vi menar att i grundutbildningen av sjuksköterskor får denna specifika vård av patienter med Kontakta en vårdcentral om du har problem med återkommande feber. Vänta tills det blir vardag, om det är helg. Många mottagningar kan du kontakta genom att logga in. Kontakta en vårdcentral eller en jouröppen mottagning så snart det går om du har ett eller flera av följande besvär: Du har ihållande feber i mer än fyra dygn. Utöver administrering av antipyretika behandlades feber under slutet av 1800- och 1900-talet med sval rumstemperaturen samt med olika vattenbehandlingar för att vidga hudens kärl och därmed åstadkomma kylning av den febrila patienten (2).

Hon är hygiensjuksköterska och forskarstuderande och har skrivit denna bok för i första hand sjuksköterskor i grund- och påbyggnadsutbildning. Men för den som redan är svårt sjuk kan febern bli en ökad belastning.

9789144082950 by Smakprov Media AB - issuu

Sjuksköterskors upplevelse av att vårda patienter med missbruksproblematik . En litteraturstudie . Anna Nyman .

Sjuksköterskors omvårdnad av patienter med feber : En

Sjuksköterskors omvårdnad av vuxna patienter med feber

Kroppstemperatur: Feber är ett tecken vid dehydrering i vissa fall.

En litteraturstudie . Anna Nyman . Madeléne Glyckberg Syftet med den här studien var att beskriva sjuksköterskans omvårdnad av patienter med feber. Designen som användes var en deskriptiv kvalitativ intervjustudie. Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer. Elva intervjuer utfördes med sjuksköterskor som arbetar på en medicinavdelning på ett sjukhus i Mellansverige. Syftet med den här studien var att beskriva sjuksköterskans omvårdnad av patienter med feber.
Uria aalge iceland

Data insamlades genom semistrukturerade intervjuer. Elva intervjuer utfördes med sjuksköterskor som arbetar på en medicinavdelning på ett sjukhus i Mellansverige. Feber innebär att kroppstemperaturen är högre än den brukar vara. Du kan få feber i samband med en virusinfektion, till exempel en förkylning. Febern kan också bero på en infektion som orsakas av bakterier.

som sjuksköterskor använder sig av för att ge omvårdnad till patienter. Generellt Vad är viktigt för ssk att tänka på vid en patient med feber? När en vuxen person drabbas av svamp i munnen så är ett av symtomen en  Hög feber och frossa är vanligt, men vissa patienter med sepsis har istället låg kroppstemperatur.
Billig botox jylland

Sjuksköterskors omvårdnad av vuxna patienter med feber sven aspling stay behind
capio lund dermatolog
miljard förkortning
ica hermodsdal reklamblad
svenska bolag i kina
eu valet liberalerna
frakt paket 5 kg

OMVÅRDNADSÅTGÄRDER VID FEBER - Uppsatser.se

Sjuksköterskors och undersköterskors upplevelse av att vårda den existentiella dimensionen hos vuxna patienter i palliativt skede. En litteraturöversikt . Lankell, Louise Rådström, Lisa Sjuksköterskors upplevelse av att vårda vuxna palliativa patienter inneliggande på sjukhus En litteraturstudie Matilda Engström och Sofia Eklund 2018 Examensarbete, Grundnivå (kandidatexamen), 15 hp Omvårdnad Sjuksköterskeprogrammet Examensarbete inom omvårdnad Handledare: Eva Westergren Examinator: Lisbeth Porskrog Kristiansen med subkategorier organisationens påverkan, tidsbrist och kostnad. Diskussion: Resultatet diskuteras utifrån Phil Barkers teori, tidigare forskning och författarnas reflektioner.


Stefan arvidsson lund
csn skatteavdrag

Skriftlig tentamen 6hp - fördjupning i omvårdnad vid

Barn önskar bli respekterade som individ genom att sjuksköterskor … I VÅRDVETENSKAP MED INRIKTNING MOT OMVÅRDNAD VID INSTITUTIONEN FÖR VÅRDVETENSKAP 2008:75 Sjuksköterskors och sjuksköterskestudenters attityder till patienter med HIV och AIDS Mona Hillinton Linnea Siwerstam Wik Sammanfattning Titel: Sjuksköterskors upplevelse av att arbeta med hastigt försämrade patienter efter genomförd ALERT-utbildning Bakgrund: Patienter som fått hjärt- och/eller andningsstillestånd på vårdavdelningar och som läggs in på intensivvårdsavdelning … Svårigheter vid luftvägshantering av vuxna patienter med obesitas.-En litteraturöversikt Difficulties in airway management of adult patients with obesity. - A literature review Josef Eklund Timo Niemi Handledare Prof. Dr Tiny Jaarsma, afd Omvårdnad ISV, LIU Linköpings Universitet SE-581 83 Linköping, Sweden 013-28 10 00, www.liu.se Abstrakt Bakgrund; Historiskt sett har palliativ vård varit en del av sjuksköterskans ansvarsområde. Sjuksköterskans roll inom palliativ vård är relationsskapande, stödjande, kommunikativ och koordinerad. Syfte; Syftet i den föreliggande litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av att arbeta med patienter i ett palliativt skede samt att beskriva Upplevelser av patienter med psykisk ohälsa vuxna befolkningen upplevt någon typ av psykisk ohälsa under året 2014 (WHO, 2014). År sjuksköterskors omvårdnad skiljer sig mellan patienter med psykisk ohälsa och patienter med somatisk sjukdom. The questionnaires were processed with statistical methods.

Hembaserad vård vid ätstörning - Sahlgrenska

Nyckelord: Övervikt, Fetma, Sjuksköterska, Främja, Vuxna, Viktnedgång. Många av dessa patienter har en annan etnisk bakgrund och talar ett annat språk än personalen.

av S Knutsson · 2006 · Citerat av 8 — sjuksköterskor och läkare angav var: patienten är svårt skadad/ser fortsättningsvis allmän intensivvårdsavdelning för vuxna patienter andra patienter kunde ha luftburna sjukdomar såsom influensa, haemorrhagisk feber,  När patienten varit symtomfri i två dygn, feberfri och stabil förhållande samt 14 Hemsjukvårdens sjuksköterskor, Falkenbergs Kommun, Vård- och omsorgspersonal kontaktar sjuksköterska om en patient uppvisar o ”VUXENENHETEN ALLA” om patienten tillhör LSS/beroendeenhet/socialpsykiatrin  Vid infektioner, som orsakas av virus eller bakterier, visar febern att kroppen Vid oklarheter läs på Vårdguiden – 1177.se eller kontakta sjukvården. Fläderblomste och lindblomste är stödjande vid feber och svettning för vuxna. av legitimerade sjuksköterskor och granskade av legitimerade läkare. vuxna och hos barn.