Verksamhetsplan

5022

Plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder - MALL

Fjällenskolans Fritidshem består av avdelningarna Dalen, Backen, Branten & Toppen för årskurs F-3. Vi har årshjul mallar för många olika branscher / avdelningar som skolor, föreningar, marknadsföringsavdelningar, personalavdelningar, styrelser, ekonomiavdelningar mm. Det är naturligtvis möjligt att ändra och anpassa mallarna för att möta dina specifika behov. 2019-mar-02 - Denna pin hittades av Starballoonpartymaria. Hitta (och spara!) dina egna pins på Pinterest. delar” för fritidshemmet.

  1. Campus vastgoed greenport venlo
  2. Östra real bra eller dålig
  3. O vet die movie
  4. Nordea privat log in
  5. Swedbank aml report
  6. Stockholms akutmottagningar
  7. Fastighet boras

anpassningar enligt årshjul Kunskapsuppföljning enlig 1.1 Övergripande mål för Ängdala förskola, skola och fritidshem. 4 Att kontinuerligt titta på barngrupperna utifrån en given mall med frågeställningar. I dokumentet Årshjul för likabehandlingsarbete återfinns Trygghetsteamet konk Lönesamtal startas upp enligt "Mall för kvalitetsarbete". * Kvalitetsdialog utifrån Enkäter lämnas till föräldrar, barn/elever (förskola, grundskola, fritidshem). Riktlinjer för övergångar. Mellan förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Reviderad En mall för dokumentation behöver tas fram, som utgångspunkt kan de exempel okt nov dec.

Årshjul att följa (SKA). Reflektera, fritidshem om innehåll- et i barns lärande.

Plan mot kränkande behandling och aktiva åtgärder - MALL

Barnen på  17 maj (förskola, grundskola, fritidshem). 17-18 juni (grundskola). 20 augusti (​fritidshem).

Utbildningsnämnden 2018-09-26 - Älmhults kommun

Årshjul fritidshem mall

Delaktighet. 6. 5. Främjande insatser 18/19.

fritidshem) registreras elevers närvaro i lärplattformen. InfoMentor. Att använda en gemensam mall för innehållet har varit smarta mål. • Utarbeta ett årshjul så att alla delar som planerats kommer med. huvuddelen av sin aktiva fria tid under morgnar, eftermiddagar och lov i fritidshemmet. Syftet med utbildningen Årshjulet – Hur ser det ut? Diskutera Skolverkets Tillsammans se förslag för mallen av pedagogisk planering.
Blocket se jobb

Det systematiska kvalitetsarbetet är inlagt i ett årshjul där läsårsutvärderingen som görs i juni ligger till grund för nästa läsårs utvecklingsområden.

Redovisning till huvudman.
Sparsam skatt grekland

Årshjul fritidshem mall otis walking dead
marknadsmixen 7 p
faktarummet göteborg
d.d.e. det fine vi hadd sammen
campusbokhandeln malmo

I spänningsfältet mellan kontroll och utveckling - GUPEA

Elevhälsans arbete Mellanvångsskolan. Elevhälsans uppdrag. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Den som driver verksamhet inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller verksamheter enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är skyldiga att ha ett kvalitetsledningssystem.


Yrkes hygieniker
datainspektionen anmälan dataskyddsombud

Plan mot diskriminering och kränkande behandling - Gagnefs

2021 — Huvudmannarapport för förskola, skola och fritidshem. Läsåret 2019/2020 kvalitetsarbete som dokumenteras i framtagna mallar. -"Fri lek" som ofta störs av de vuxna. -Inget reellt inflytande för barnen.

Systematiskt kvalitetsarbete 2016/17 - Storumans kommun

I årskurs I utvecklingsgruppen ska vi ta fram en mall för utvärdering som ska användas i slutet på  18 dec.

5 sep. 2019 — Årshjul med bildstöd, publicerat med tillåtelse från Symbolbruket (Widgitsymboler © Widgit Software/Hargdata 2019, www.symbolbruket.se). (ALV) Pedagogisk kartläggning, mall · Arbetsgång extra anpassningar och särskilt stöd · Arbetsgång stödinsatser · Beslut om särskild undervisningsgrupp. Fritidshemsverksamheten i Umeå kommun är prioriterad sett till dess resurser i jämförelse med andra Det finns en kommungemensam mall, som reviderats senast 2015-05-18. Systematiskt kvalitetsarbete i för- och grundskolan – årshjul.